fbpx Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik | Wydział Oceanografii i Geografii

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2013 roku

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby, zagrożenia i sposoby ochrony morświna Phocoena phocoena (L.) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. krzysztof Edward Skóra

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Michał Bereszyński, prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Dyplom nr 3670.


Gdańsk, 11 lipca 2013 r.