fbpx Bożena Barbara Wojtasiewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Bożena Barbara Wojtasiewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Bożena Barbara Wojtasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Bożena Barbara Wojtasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Absorpcja światła przez wybrane gatunki cyjanobakterii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Szczepan Krężel

Recenzenci: prof. AM, dr hab. Tadeusz Król, prof. UG, dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

Dyplom nr 3630.


Gdańsk, 17 kwietnia 2013 r.