fbpx Tomasz Giętkowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Tomasz Giętkowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Tomasz Giętkowski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2012 roku

Tomasz Giętkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura krajobrazów nieleśnych Borów Tucholskich i jej przemiany od końca XIX do początku XXI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UKW, dr hab. Aleksandra Kowalczyk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski, prof. PWSZ, dr hab. Maciej Pietrzak

Dyplom nr 3575.


Gdańsk, 27 listopada 2012 r.