fbpx Karolina Czarnecka | Wydział Oceanografii i Geografii

Karolina Czarnecka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Karolina Czarnecka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2012 roku

Karolina Czarnecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geochemiczny zapis zmian środowiska w  stropowych osadach dennych Jeziora Raduńskiego Górnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Jan Fedorowicz

Recenzenci: prof. PAN, dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. UMCS, dr hab. Radosław Henryk Dobrowolski

Dyplom nr 3529.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.