fbpx Beata Rosińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Beata Rosińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Beata Rosińska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2012 roku

Beata Rosińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Organizmy  poroślowe II i  III rzędowego estuarium Odry w  latach 2007-2009”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Juliusz Cezary Chojnacki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. MIR, dr hab. Norbert Andrzej Wolnomiejski

Dyplom nr 3509.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.