fbpx Maja Grabkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Maja Grabkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Maja Grabkowska

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2010 roku

Maja Grabkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Socio-demographic changes in inner-city Gdańsk in the context of bottom-up revitalisation”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Daniela Szymańska, prof. PG, dr hab. inż. Andrzej Baranowski

Dyplom nr 3330.


Gdańsk, 13 stycznia 2011 r.