fbpx Anna Aleksandra Panasiuk-Chodnicka | Wydział Oceanografii i Geografii

Anna Aleksandra Panasiuk-Chodnicka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Anna Aleksandra Panasiuk-Chodnicka

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2010 roku

Anna Aleksandra Panasiuk-Chodnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność strukturalna i behawioralna Siphonophorae z Zatoki Admiralicji, Ocean Południowy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Ryszard Ligowski

Dyplom nr 3307.


Gdańsk, 22 listopada 2010 r.