fbpx Iwona Aleksandra Bubak | Wydział Oceanografii i Geografii

Iwona Aleksandra Bubak | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Iwona Aleksandra Bubak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2009 roku

Iwona Aleksandra Bubak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój jezior w Borach Tucholskich w późnym glacjale i holocenie w świetle badań współczesnej i kopalnej flory okrzemkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Lubomira Burchardt, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 3181.


Gdańsk, 30 grudnia 2009 r.