fbpx Sylwester Stanicki | Wydział Oceanografii i Geografii

Sylwester Stanicki | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Sylwester Stanicki

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2009 roku

Sylwester Stanicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klimatyczne uwarunkowania zmienności zlodzenia Morza Bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Piotr Girjatowicz, prof. dr hab. Alojzy Woś

Dyplom nr 3137.


Gdańsk, 24 lipca 2009 r.