fbpx Monika Dziengo-Czaja | Wydział Oceanografii i Geografii

Monika Dziengo-Czaja | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Monika Dziengo-Czaja

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 listopada 2007 roku

Monika Dziengo-Czaja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ubytek informacji biologicznej w osadach Zatoki Gdańskiej w świetle badań współczesnej i kopalnej flory okrzemkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Dyplom nr 2897.


Gdańsk, 28 marca 2008 r.