fbpx Maciej Stanisław Tarkowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Maciej Stanisław Tarkowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Maciej Stanisław Tarkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2007 roku

Maciej Stanisław Tarkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Marek Dutkowski

Dyplom nr 2799.


Gdańsk, 21 maja 2007 r.