fbpx Mirosława Malinowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Mirosława Malinowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Mirosława Malinowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2005 roku

Mirosława Malinowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Makro i mezoskalowe uwarunkowania opadów atmosferycznych w półroczu ciepłym na  Żuławach Wiślanych i w ich sąsiedztwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Alojzy Woś, prof. dr hab. Jan Drwal

Dyplom nr 2606.


Gdańsk, 07 grudnia 2005 r.