fbpx Jadwiga Rzeźnik-Orignac | Wydział Oceanografii i Geografii

Jadwiga Rzeźnik-Orignac | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Jadwiga Rzeźnik-Orignac

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 2004 roku

Jadwiga Rzeźnik-Orignac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział meiofauny w transferze metali ciężkich w łańcuchu troficznym w Zatoce Gdańskiej (Bałtyk) i w Zatoce Marennes-Oléron (Atlantyk)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, dr hab. Pierre Richard

Dyplom nr 2450.


Gdańsk, 22 października 2004 r.