fbpx Sabina Jodłowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Sabina Jodłowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Sabina Jodłowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2004 roku

Sabina Jodłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych czynników na wzrost, tempo fotosyntezy i barwniki fotosyntetyczne bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Latała

Recenzenci: doc. dr hab. Alicja Kosakowska, prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Dyplom nr 2470.


Gdańsk, 20 grudnia 2004 r.