fbpx Grażyna Dembska | Wydział Oceanografii i Geografii

Grażyna Dembska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Grażyna Dembska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

Grażyna Dembska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metale śladowe w osadach dennych Portu Gdańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 2379.


Gdańsk, 30 kwietnia 2004 r.