fbpx Jacek Bełdowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jacek Bełdowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Jacek Bełdowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

Jacek Bełdowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania oraz  znaczenie stężeń i specjacji rtęci w osadach dennych zachodniej części Basenu Gdańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr hab. Lucyna Falkowska, prof. UG

Dyplom nr 2419.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.