fbpx Wojciech Wicher | Wydział Oceanografii i Geografii

Wojciech Wicher | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wojciech Wicher

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

Wojciech Wicher

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Określenie struktury geologicznej i tendencji zmian dna przybrzeża Gdynia - Orłowo na  podstawie rejestracji sejsmoakustycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Rudowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Musielak, dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2346.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.