fbpx Agnieszka Herman | Wydział Oceanografii i Geografii

Agnieszka Herman | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Agnieszka Herman

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2003 roku

Agnieszka Herman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efekty dyfrakcyjne w modelowaniu falowania wiatrowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Massel, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak

Dyplom nr 2311.


Gdańsk, 28 listopada 2003 r.