fbpx Beata Marzena Dudzińska-Huczuk | Wydział Oceanografii i Geografii

Beata Marzena Dudzińska-Huczuk | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Beata Marzena Dudzińska-Huczuk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2003 roku

Beata Marzena Dudzińska-Huczuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Depozycja i dystrybucja selenu w przywodnej warstwie atmosfery strefy brzegowej Morza Bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bolałek, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr hab. Lucyna Falkowska, prof. UG

Dyplom nr 2273.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.