fbpx Agnieszka Bogacka | Wydział Oceanografii i Geografii

Agnieszka Bogacka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Agnieszka Bogacka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

Agnieszka Bogacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dostawa zawiesiny mineralnej do wód Zatoki Gdańskiej w wyniku abrazji Klifu Orłowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Rudowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Wacław Florek, prof. PAP w Słupsku, dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG

Dyplom nr 2258.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.