fbpx Joanna Legeżyńska | Wydział Oceanografii i Geografii

Joanna Legeżyńska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Joanna Legeżyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2002 roku

Joanna Legeżyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia padlinożernych bezkręgowców w arktycznym fiordzie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2203.


Gdańsk, 14 stycznia 2003 r.