Tutoring Gedanensis - czasopismo Tutees i Tutorów | Wydział Oceanografii i Geografii

O czasopiśmie

czwartek, 16 czerwca 2016 roku, 11:47

Szanowny Czytelniku,

Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer czasopisma Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów, którego celem jest udokumentowanie wyróżniających się prac studenckich powstałych podczas tutoriali prowadzonych na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo posiada nadany przez Bibliotekę Narodową, numer ISSN (ISSN 2541-1862).

Zawartość pierwszego numeru tworzą teksty Studentów, którzy uczestniczyli w programie TUTOR WOiG w roku akademickim 2014/2015 lub 2015/2016. W pierwszym numerze znalazło się 13 esejów i 7 artykułów napisanych samodzielnie przez Studentów lub wespół z Tutorem. Tematyka artykułów jest tak różna, jak różne są zainteresowania naszych Studentów i Tutorów. Poruszane są zagadnienia z zakresu geologii, hydrologii, klimatologii i oceanografii biologicznej, ochrony środowiska morskiego czy fizyki morza. Część esejów dotyczy wspomnianych zagadnień, inne rozważają problemy związane z gospodarką przestrzenną, a także krajobrazem sakralnym oraz samorozwojem.

Mamy nadzieję, że Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów będzie inspiracją dla Studentów i Nauczycieli do rozwoju tutoringu akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii, w Uniwersytecie Gdańskim oraz w innych uczelniach wyższych w całym kraju.

Redakcja

Kontakt
Wydział Oceanografii i Geografii
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia