Program Stażowy POWER | Wydział Oceanografii i Geografii

REKRUTACJA NA STAŻE W ROKU 2017

wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 22:11

Szczegółowe informacje o Rekrutacji na Staże w 2017 roku w Zakładce REKRUTACJA NA STAŻE!

Biuro Projektu 'NoZ na Staż'

wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 22:17

Kierownik Projektu - dr Tomasz Zarzycki (tomasz.zarzycki@ug.edu.pl)

Z-ca Kierownika Projektu - mgr Ilona Wrześniewska (oceika@ug.edu.pl)

Adres:
Wydział Oceanografii i Geografii UG
al. Marszałka Piłsudskiego 46/209
81-378 Gdynia
tel.:+48 58 523 66 07
SLIDER