Studiuj na WOiG | Wydział Oceanografii i Geografii

Studiuj na Wydziale Oceanografii i Geografii

wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, 9:18

Wydział Oceanografii i Geografii oferuje pełne trzystopniowe studia przyrodnicze oraz z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym na studiach I stopnia na kierunkach: oceanografia, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód oraz ichtiologia morska a na studiach II stopnia na kierunkach: oceanografia, geografia i gospodarka przestrzenna. Na wydziale prowadzone są również studia doktoranckie z zakresu oceanologii i geografii. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki studiów oferowanych przez Wydział OiG uzyskały również akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.