Studiuj na WOiG | Wydział Oceanografii i Geografii

Studiuj na Wydziale Oceanografii i Geografii

wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 21:06

Wydział Oceanografii i Geografii oferuje pełne trzystopniowe studia przyrodnicze oraz z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym na studiach I stopnia na kierunkach: oceanografia, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód oraz nowym kierunku Akwakultura - Biznes i Technologia a na studiach II stopnia na kierunkach: oceanografia, geografia i gospodarka przestrzenna. Na wydziale prowadzone są również studia doktoranckie z zakresu oceanologii i geografii. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki studiów oferowanych przez Wydział OiG uzyskały również akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.